Табло рейсов обновлено 3 минуты назад

Отчеты

ЗВІТ
про діяльність ТОВ «НЬЮ СИСТЕМС АМ»,
як провайдера аеронавігаційного обслуговування, за 2016 рік

Товариство з обмеженою відповідальністю «НЬЮ СИСТЕМС АМ» (Міжнародний аеропорт «Харків») (далі підприємство) здійснює аеронавігаційне обслуговування за видом: «Забезпечення сигналів радіомаячних систем посадки (ILS) у повітряному просторі» та «Авіаційний зв’язок «земля-земля» на підставі сертифікату провайдера АА № 017019 від 05.10.2016 року, виданого на 3 роки.
Протягом року діяльність підприємства була спрямована на якісне забезпечення аеронавігаційного обслуговування за вказаними видами та впровадження системи управління безпекою польотів.

Для забезпечення сигналів радіомаячних систем посадки (ILS) у повітряному просторі застосовуються системи посадки СП-200 та радіомаяки далекомірні РМД-90НП на обох напрямках, для забезпечення авіаційним зв’язком «земля-земля» застосовуються: АТС; система оперативно-диспетчерського гучномовного зв’язку; лінійно-кабельні споруди; структурована кабельна система; радіостанції ДВЧ; антено-фідерні пристрої.

1. Інформація про людські ресурси, політику в даному напрямку.

Послуги надаються інженерно-технічним персоналом відділення радіонавігації і електрозв’язку служби телекомунікацій, який передбачений штатним розкладом підприємства.

Інженерно-технічний персонал відділення має відповідну освіту та пройшов курси навчання з підвищення кваліфікації стосовно системи посадки СП-200 та РМД-90НП, допущений до самостійної роботи з експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення, що входять до складу відділення.

Штат відділення укомплектований на 100 %.

У відділенні радіонавігації і електрозв’язку служби телекомунікацій організоване технічне навчання, спеціальна та технічна підготовка та сплановане навчання на курсах підвищення кваліфікації. Персонал відділення проходить щорічну перевірку на знання: правил технічної експлуатації наземних засобів РТЗ; обладнання наземних засобів РТЗ, правил охорони праці, пожежної та екологічної безпеки. Результати перевірки оформлюються протоколами кваліфікаційних комісій.

Також персонал, що залучається до безпосереднього надання послуг з аеронавігаційного обслуговування за видами «Навігація» та «Зв’язок», проходить щорічну медичну комісію на предмет визначення стану здоров’я.

Кадрова політика ТОВ «НЬЮ СИСТЕМС АМ» визначена та підписана генеральним директором підприємства.

2. Інформація про проведену роботу в рамках формального консультаційного процесу з користувачами обслуговування.

Зауваження та побажання екіпажів повітряних суден, щодо неякісної роботи наземних засобів РТЗ, отримуються від диспетчера АДВ та фіксуються у «Журналі зауважень льотного та диспетчерського складу про роботу засобів РТЗ», який зберігається у змінного інженера служби телекомунікацій. При надходженні зауважень негайно перевірялась відповідність параметрів РМС вимогам експлуатаційно-технічної документації та проводились консультації з екіпажами, від яких отримувались зауваження, щодо. необхідності перевірки бортового обладнання. Якість роботи РМС перевірялась трьома наступними повітряними судами за запитом через диспетчера АДВ, про що робився відповідний запис у «Журналі зауважень…».

У 2016 році регулювання параметрів РМС, пов’язаних з зауваженнями від екіпажів ПС, не виконувалось, зафіксовано 23 зауваження.
Від користувачів авіаційним наземним електрозв’язком скарг на неякісну роботу наземних засобів РТЗ або на якість наданих послуг не надходило.

Також у вересні – грудні місяцях 2016 року були надані консультації та практична допомога в отриманні сертифікату провайдера АНО «ЗНС» за видом «Навігація» Державному підприємству Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького.

3. Характеристики провайдера в порівнянні з тими, що визначенні в бізнес-плані та узгоджені в річному плані.

Бізнес-планом підприємства до 2020 року заплановані заходи та кошти на технічну експлуатацію наземних засобів РТЗ, на навчання та підвищення кваліфікації персоналу, що надає послуги з аеронавігаційного обслуговування. На даний час заплановані заходи на 2016 рік виконані.

4. Розробки та нововведення в обслуговування та інфраструктуру.

Розробок та нововведень в обслуговування та інфраструктуру не було. Проводились консультації з ДП «Украерорух» про можливість передачі надання послуг АНО у повному обсязі до ТОВ «НЬЮ СИСТЕМС АМ». Питання залишилось відкритим.

5. Фінансові результати.

Підприємством витрачаються кошти на технічну експлуатацію наземних засобів РТЗ, на електроживлення, на навчання, на заробітну платню персоналу, але компенсації цих витрат не здійснюються, механізм не визначений. На даний час, продовжується робота та проводяться консультації з виконавчим органом, з ДП «Украерорух», з авіакомпаніями щодо визначення механізму компенсування витрат.

6. Оцінка рівня та якості обслуговування.

На підприємстві організовано цілодобове чергування змінних інженерів та його помічників для оперативного контролю за роботою наземних засобів РТЗ та об’єктивного контролю, виконання оперативного відновлення наземних засобів РТЗ, що вийшли з ладу.

Технічне обслуговування наземних засобів РТЗ у 2016 році виконувалось згідно затверджених Графіків та Планів робіт персоналу відділення радіонавігації і електрозв’язку служби телекомунікацій.

Перевірка та регулювання параметрів наземних засобів РТЗ та ОК здійснюється за допомогою засобів вимірювальної техніки, які пройшли періодичну повірку та визначені придатними до використання.

На всі наземні засоби РТЗ розроблені та затверджені «Регламенти технічного обслуговування», які пройшли метрологічну експертизу.
Виконані планові льотні перевірки засобів РМС та чотирьох радіостанцій.

Також придбано та введено в експлуатацію процесор системи оперативно-диспетчерського гучномовного зв’язку з метою резервування.
За 2016 послуги з аеронавігаційного забезпечення надано 3346 повітряним суднам.

Рівень та якість надання послуг з АНО за видами «Зв’язок» та «Навігація» відповідають сертифікаційним вимогам.