Табло рейсів обновлено 3 минуты назад

Навчально-тренувальний центр

ТОВ «НЬЮ СИСТЕМС АМ»

НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР З АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «ХАРКІВ»

Наш Навчально-тренувальний центр з авіаційної безпеки – це освітня установа, яка за сертифікатами та ліцензією установленої форми, здійснює професійну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу з авіаційної безпеки, що працює в аеропорту, згідно з законодавством України та з урахуванням вимог ІКАО та ЄКЦА.

Основним завданням Навчально-тренувального центру є створення та забезпечення умов для безперервного навчання з усіх видів підготовки у сфері авіаційної безпеки.

Завдання Навчально-тренувального центру з АБ:

 • – підготовка, перепідготовка, постійне підтримання професійного рівня та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу аеропорту та його експлуатантів з авіаційної безпеки;
 • –  організація та проведення тренувань персоналу служби авіаційної безпеки Міжнародного аеропорту «Харків».

Згідно з основними завданнями Навчально-тренувального центру:

 • –  організує підготовку, перепідготовку, підтримання професійного рівня та підвищення кваліфікації персоналу з авіаційної безпеки, що працює в аеропорту, та його експлуатантів з питань авіаційної безпеки;
 • – здійснює тренування персоналу служби авіаційної безпеки Міжнародного аеропорту «Харків»;
 • –  удосконалює навчальні плани та програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів цивільної авіації та подає їх на затвердження в Державіаслужбу України;
 • –  забезпечує створення та розвиток навчальної та матеріально-технічної бази центру.

В Навчально-тренувальному центрі проводять підготовку авіаційного персоналу за такими напрямками:

 • – первісна підготовка персоналу аеропорту та його експлуатантів;
 • – патрулювання та охрана повітряних судів;
 • – безпека вантажів;
 • – базова підготовка персоналу служби авіаційної безпеки;
 • – підготовка персоналу підприємств бортового харчування.

Після закінчення навчання слухач отримує свідоцтво про проходження курсу, яке дозволяє йому працювати в аеропортах України.

Для Навчально-тренувального центру розроблені системи підготовки авіаційного персоналу на основі сучасних технологій навчання.

Система підготовки, що реалізована у Навчально-тренувальному центрі, забезпечує:

 • – Первісну професійну підготовку авіаційного персоналу аеропорту проводять згудно з нормативними документами ІКАО та законодавчою базою України з використанням сучасних комп’ютерних технологій навчання.
 • – Постійня підтримання професійної кваліфікації співробітників служби авіаційної безпеки на рівні не нижче отриманого при первісній підготовці.
 • – Об’єктивний контроль рівня підготовки кожного спеціаліста (як спеціалістами у процесі самостійного навчання, так й викладачами під час тестування) за допомогою комп’ютерних програм автоматизованого контролю.

Головною особливістю Системи підготовки, що реалізована у Навчально-тренувальному центрі, є оптимальне поєднання безперервоної індивідуальної підготовки слухачів за допомогою комп’ютерних технологій, тренажерної підготовки, постійної оцінки рівня професійної підготовки спеціалістів за допомогою автоматизованої системи контролю.

Контактна інформація:

Адреса: Україна, 61031, м. Харків, вул. Ромашкіна, 1, «УТЦАБМАХ»

Тел: +38 057 728 32 78

e-mail: ntcmaх@hrk.aero