Табло рейсів обновлено 3 минуты назад

Митний контроль

Предмети й речовини, які заборонені для ввозу/пересилання:

 • Аудио- і відстежувати
 • Оформлення несупроводжуваного багажу
 • Тварини

Заборонено ввіз/пересилання в Україну:

 • транспортних засобів, які на момент ввезення були виготовлені 5 і більше років тому, для постійного користування на території України, з метою відчуження, розукомплектовування на запасні частини, крім вищевказаних випадків;
 • сильнодіючих, отрутних, радіоактивних, вибухових речовин, інших предметів, які можуть заподіяти шкоди здоров’ю або загрожувати життю населення й тваринного світу або привести до зараження, руйнування навколишнього середовища;
 • друкованих матеріалів, кліше, негативів, знятих фотоплівок, фотографічних знімків, кінострічок, відеозаписів, копій магнітної інформації для ЕОМ, рукописів, пластівок і інших звукозаписів, малюнків, інших друкованих і образотворчих матеріалів, які містять пропаганду ідей війни, расизму, расової дискримінації й геноциду й іншу, котра суперечить відповідним нормам Конституції України;
 • предметів (товарів), вивіз яких заборонений відповідно до законодавства України;
 • предметів (товарів), імпорт яких здійснюється з порушенням прав промислової або інтелектуальної власності.
 • харчових продуктів без сертифіката відповідності, які пересилаються в міжнародних поштових відправленнях.

Заборонено вивіз за межі митної території України:

 • предметів (товарів), на які встановлюються державні дотації, крім предметів особистого користування;
 • дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів і виробів з них, культурних цінностей з метою відчуження;
 • сильнодіючих, отрутних, радіоактивних, вибухових речовин, інших предметів, які можуть заподіяти шкоду здоров’ю або загрожувати життю населення й тваринного світу або привести до руйнування навколишнього середовища; анульованих цінних паперів.
 • Предмети (товари), які підлягають ветеринарному, екологічному, санітарному або фітосанітарному контролю, пропускаються після здійснення такого контролю відповідними службами.

Предмети, заборонені до транзиту через митну територію України:

 • зброя й боєприпаси всіх видів, військове спорядження;
 • літальні апарати, їхньої частини, прилади й спорядження до них;
 • верстати й машини, призначені для виготовлення зброї, боєприпасів всіх видів і літальних апаратів, запасних частин до них;
 • наркотичні засоби;
 • радіоактивні предмети й речовини;
 • сильнодіючі, отрутні й вибухові речовини, інші предмети, які можуть заподіяти шкоди здоров’ю або загрожувати життю населення й тваринного світу, або привести до руйнування навколишнього середовища;
 • предмети (товари), заборонені до ввозу в Україну відповідно до законодавства України.

Аудіо-та відео матеріали

Порядок переміщення носіїв інформації регулюється наказом Державного митного комітету України від 22 серпня 1994 року за № 99/252. Цим наказом затверджена Інструкція «Про Порядок переміщення через державний кордон України текстових, аудио- і аудіовізуальних матеріалів». Вона є основним міжвідомчим документом, що визначає загальний порядок переміщення через митний кордон друкованих видань, рукописів, науково-технічної продукції, оригіналів і копій особистих документів, аудіовізуальних матеріалів, фото-, кіно-, фотодокументів державними установами, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями всіх форм власності, а також громадянами України й іноземних держав.

Огляд інформації проводиться з метою запобігання переміщення через державний кордон:

 1. інформації, що охороняється законами України «Про державну таємницю», «Про інформацію», а також іншої інформації, що віднесена до державної таємниці на підставі рішення державних експертів з питань таємниць;
 2. матеріалів, які містять заклики до насильного перевороту або зміни державного й суспільного лада, порушення територіальної цілісності, державного суверенітету й безпеки України, пропаганду війни, насильства й жорстокості, расовій, національній, релігійній винятковості або нетерпимості, підбурювання до здійснення кримінально караних дій;
 3. матеріалів, які містять опису способів виготовлення й застосування наркотиків і сильнодіючих отруйних речовин;
 4. продукції порнографічного й вульгарного змісту.

У тих випадках, коли на пред’явлених митниці носіях перебуває інформація, не призначена для загального поширення, вони повинні супроводжуватися додатковими дозволами.

Носії інформації громадяни повинні завчасно надавати для перевірки. У процесі контролю власник заповнює два екземпляри митної декларації форми МД-4, у яких указує кількість і вид носіїв, свої паспортні дані, пункт призначення (країну), і підтверджує відсутність на них забороненої інформації.

Строк перевірки визначається кількістю й типом носіїв інформації. По завершенню контролю інспектор накладає на них митне забезпечення (пломби, печатки тощо), і на декларації МД-4 указує результати контролю.

Один з екземплярів заповненої декларації надається власникові носіїв інформації разом з перевіреними носіями. Термін дії цієї декларації –
один рік.

Митна служба в Аеропорті
(+380 57) 252-91-65
(+380 57) 252-01-75